Đánh dấu kết thúc hợp đồng của người chơi VALORANT sau những bình luận phân biệt chủng tộc

Northeption, a Japanese organization, has terminated the contract of their VALORANT player, TenTen, following racist remarks. The organization announced the decision on Twitter, apologizing for…

Xem thêm Đánh dấu kết thúc hợp đồng của người chơi VALORANT sau những bình luận phân biệt chủng tộc