“Những thay đổi mới nhất trong Valorant Patch 7.0: Thêm chế độ Deadlock, hệ thống tiến độ mới và chế độ TDM hot hơn bao giờ hết!”

Giới thiệu bản vá Valorant 7.0 mới nhất đã được phát hành. Bản vá này bao gồm nhiều cập nhật về danh sách tác nhân,…

Xem thêm “Những thay đổi mới nhất trong Valorant Patch 7.0: Thêm chế độ Deadlock, hệ thống tiến độ mới và chế độ TDM hot hơn bao giờ hết!”